NORPPA-LIVE

Streamas live på YLE Arena under Hangö Teaterträff 2020
Tid: 6.6.2020 kl 05:00- 23:59


Osäkra tider kräver osäkra idéer! Vad blir konst ifall praktiken betonas i stället för slutresultatet, då konstnärerna kan vara barnaktiga och fria, följa sina egna impulser och befria sig från inre eller yttre krav. Vad händer då vi fritt kan skapa, undersöka och leka tillsammans?

Norppa-live med teater 90° är en slags öppen distansrepetition där det kanske händer något, kanske inte. Vem vet? Inte teater 90°! Bilar, flykt, varulvar? Eller något helt annat! Vikarens (Norppa, Pusa hispiga) värde ligger inte i att vi ser den sola sig på stenen, utan i att den överhuvudtaget existerar. (Är det samma med konsten?) Kom med och spana efter konst med teater 90°!

Norppa-live är ett experimentellt kapitel i teater 90°s konstverk om eskapism och frihet. Under festivaldagens gång kommer gruppen att experimentera live med en serie scener, en kreativ process som publiken kan ta del av via webcam.

Verket är en del av en lång process som fortsätter in i framtiden, mot en kommande fysisk premiär.


Arbetsgrupp: Akse Pettersson, Edith Holmström, Jonatan Sundström, Matti Raita och Markus Riuttu

Följ oss på Facebook

TACK / KIITOS / THANK YOU:

HTT, Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder